Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) към Европейския парламент (ЕП) запази водещата си роля по предложението за директива на ЕП и на Съвета относно нелоялни търговски практики (НТП). То касае отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни.
 
 
В началото на месец май председателят на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) настоя именно тя да поеме водеща роля по досиетo, позовавайки се на резолюция на ЕП от юни 2016 г., както и на експертните познания относно вътрешния пазар и защитата на потребителите. 
 
Председателят на COMAGRI защити позицията си, посочвайки, че проектът на директива е инструмент на селскостопанската политика, насочен към постигането на една от основните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) и се основава изключително на разпоредба от Договора, свързана с ОСП (член 43, параграф 2 от ДФЕС). 
 
На последната проведена конференция на председателите на комисии в Страсбург, членовете на Европейския парламент потвърдиха, че досието попада в обхвата на COMAGRI, а IMCO беше определена за "асоциирана комисия".