Розата е символът на България и спецификата на отглеждането й изисква специална почва и климат. По време на розобера в Розовата долина се носи невероятен аромат. 

CAP4US: Цифровизацията не е мираж за селското стопанство

В рамките на кампанията „ОСП работи за нас!“, организирана от AgriGate Media, Институт за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт, се състоя открит ден в стопанството на земеделския производител Тодор Иванов, който отглежда 100 дка с рози в землището на хисарското село Красново. 

Гостите на открития ден имаха възможност да видят как се берат ароматните цветове на популярната в целия свят маслодайна роза. 

Тази година добивът е добър, въпреки времето, което не е много подходящо за рози, смята Тодор Иванов. Разбира се и той, като всички стопани, се тревожи за промените в климата и влиянието му върху всички нас и възможностите за земеделие в бъдеще. 

Наскоро обаче проучването на ЕК стигна до извода, че благодарение на подкрепата на Общата селскостопанска политика (ОСП) аграрният сектор в Европа е положил усилия да стане по-екологичен, като в същото време да запази модела на европейското семейно стопанство, да съхрани неговото многообразие и да предотврати изоставянето на земеделски земи в селските райони. 

Вредните емисии от селското стопанство, различни от въглеродния диоксид, намаляват с повече от 20% за последните 29 години. 

Именно бъдещата политика на Европа за селското стопанство е фокус и гореща тема след фермерите на Стария континент, в България включително. 

Разбира се, производителите на рози, смятат, че този вид култура има нужда от специфично и допълнително подпомагане. 

Тодор Иванов: „Когато се залага новото ОСП трябва да се вземат мерки и самата култура да е поне с приоритет, за да продължаваме да я използваме за лице на България“. 

В същото време Програмата за развитие на селските райони осигурява (ПРСР) възможности за този вид производители, тъй като работната ръка – както в почти всички сектори на земеделието, е трудна за намиране. 

С помощта на инструментите на ОСП розите имат шанс като култура, прославила България в целия свят. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg