Зърнопроизводителите отново са обзети от основателни притеснения за провеждането на жътвената кампания и по-конкретно от прибирането и превозването на земеделската продукция от полето, алармират от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

През последните няколко години НАЗ многократно алармира земеделското министерство за наличието на сериозни проблеми, произтичащи от движението на селскостопанска техника по националната пътна мрежа и липсата на алтернативни маршрути за придвижване. Решение на въпроса до този момент не бе намерено, дори и от сформираната за тази цел през 2012 г. междуведомствена работна група, която трябваше да подготви допълнения и изменения в Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника.
[news]
Невъзможността за спазване на Наредба № 11 от 2001 г. (Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства) утежнява работата на земеделските производители, които от своя страна са и обект на санкциониране.

В активния сезон всички земеделски производители трябва да изкарват разрешителни за движение по пътищата, защото според заложените параметри в наредбата дори най-обикновените селскостопански машини попадат в графата „извънгабаритни”. Неизпълнимо е изискването десетки хиляди земеделски стопани да изваждат такъв документ, указващ маршрута на движение, всеки ден, още повече, че това би затруднило и работата на обслужващите органи. Поради интензивността на земеделската дейност в определени периоди на годината и променливите агрометеорологични условия е много трудно земеделските производители да направят точен план. Често се налага първоначалните маршрути за деня да претърпят промени, поради невъзможност за извършване на селскостопанска дейност, което предизвиква още по-голям хаос при издаването на разрешителните.

В началото на месец май 2014 г. министерството на земеделието информира за предстоящо поредно сформиране на такава работна група с участие на НАЗ и компетентните ведомства (МЗХ, МВР, МРРБ, Министерство на транспорта и Агенция „Пътна инфраструктура“) със задача да изработи необходимите решения и да намали административната тежест върху земеделците. Заседание на новата група все още не е насрочено, а земеделските машини тепърва ще активизират своята работа.

НАЗ настоява институциите да се задействат и намерят изход от това положение.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!