74.37 % от произведената пшеница е с качество, удовлетворяващо изискванията на мелничарския отрасъл за производство на висококачествени брашна за хляб и хлебни изделия. Това е с 21% по-малко от миналата рекордна година, но със 7.97 % повече спрямо 2011г., сочи анализ на  Национална служба по зърното. Количествата на пшеницата с високи хлебопекарни качества са повече от достатъчни за гарантиране на хлебния баланс на страната, при средногодишно потребление от около 1 100 000 т. за производство на хлебни изделия и брашно, посочват още от НСЗ.

Като цяло към момента качеството на пшеницата от реколта 2013 година отстъпва по стойност само на показателите на миналата рекордна реколтна година, но е по-добро и в сравнение с 2011 и далеч по-добро от 2010  година. Качеството продължава да бъде много високо, като се доближава до рекордното миналата година, което бе най-добро за последните 10 години.

През тази година за сравнение Първа група е 3.44 % пшеница при 5.5 % за рекордната 2012 година и при едва 1.7 % за 2011 г и 1.1 % за 2010 г. Пшеницата втора група е 10.79 % при 40.3 % за 2012 рек. г.; 9.6 % за 2011 г. и 4.3 % за 2010 г. Втора Б група е 51.18 % от пшеницата при 43,2 % за 2012 реколтна година и 43.6 % за 2011 г. и 18.4 % за 2010 г.
 Трета група е 34.59 % при 11,0 % за 2012 рек. г.; 45.1 % за 2011 г. и 76.2% за 2010 г.
    
Данните са на база ожънати 3 731 494 т. пшеница, от които са взети и анализирани 914 броя проби за 1 181 636 т., което представлява 31.66 % от общо добитата към момента пшеница реколта 2013 година, посочват от НСЗ.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!