Представители на българския бизнес настояха да отпадане ограничението общият брой на чужди граждани, работещи за местния работодател, да не надвишава 10 % от всички заети.
 
 
Искането беше представено в сряда, 31 януари, от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и от заместник-председателя на БСК Димитър Бранков по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи dir.bg.
 
За облекчаване на вноса на работна ръка от страни извън ЕС от години настояват и браншови организации в земеделието.
 
На заседанието на Тристранния съвет бяха разгледани предложения за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Според Васил Велев е необходимо заложеното ограничение да отпадне или да се увеличи от 10 на сто до 30 на сто.
 
 
 
От БСК подкрепят предложението на Велев, макар че имат по-скромни искания ограничението да се измени от 10% на 20% от средносписъчния състав.
 
Бизнесът аргументира предложенията си с нуждите на пазара на труда. Поради неблагоприятните демографски тенденции, на сто напуснали пазара на труда, влизат едва шейсет и трима, а пет-шест заминават за чужбина. Потребностите растат във връзка с ръста на БВП и на индустрията, каза Васил Велев.
 
По думите му, има огромен недостиг на човешки ресурси във всички сектори. По думите му, са изнесени данни, че БВП би бил с 4 млрд. лева по-голям, ако нямаше този недостиг на човешки ресурси, а според данни на Международния валутен фонд (МВФ) загубата или пропуснатата полза е още по-голяма - седем процента по-малък БВП или 7 млрд. лева. Работодателите посочиха, че в Румъния има цял завод с виетнамски работници.
 
КТ "Подкрепа" е категорично против предложението на работодателите, което според синдиката е в посока осъществяване на трудов и социален дъмпинг и цели да се задържат заплатите в момент, в който има условия за повишаването им, каза Ваня Григорова, икономически съветник на КТ "Подкрепа".
 
 
Синдикатите са против и предложението да бъде премахнат задължителният в момента характер на обсъждането със социалните партньори в случаите, в които местен работодател е изпратил искане за внос на работници от трети държави, когато броят им надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани.
 
 
 
 
Григорова заяви, че е крайно време да бъде проведен открит разговор, без мишкуване и с ясни аргументи и доказателства за фактите, базирани на официални данни, не с внушения и неистини - колко и какви са свободните работни места и защо работодателите осъществяват дългогодишен натиск върху управляващите за улесняване на вноса на работници от трети държави в ущърб на българския работник.
 
 
Тя цитира данни на Агенцията по заетостта към 16 януари 2018 г. , които сочат, че са обявени едва 9 511 свободни работни места. Регистрираните безработни към края на декември са над 232 хил. души.
 
"И преди някой за пореден път да обяви българския работник за търтей, напомняме, че в момента, в който той отиде в чужбина, работи и пълни бюджета на другата държава с данъци и осигуровки", заявяват от КТ "Подкрепа" в становище по проектопромените.
 
Предложенията за промени бяха представени от социалния министър Бисер Петков. Той уточни, че промените се правят поради необходимостта до 23 май 2018 г. България да въведе в националното си законодателство изискванията на европейска директива за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми "au pair" .