Биопроизводители са принудени да търсят големи парцели земя в Румъния, заради невъзможността да купят свободни терени в Русе и региона. В момента на пазара на земеделски земи се предлагат само малки площи.
 
Пламен Калинов е производител на арония от години. Пред БНТ 2 той споделя, че две от основните им насаждения са в региона на Русе, а останалите в околностите на Капиновския манастир. Има разсадник за фиданки от арония. Продава и посадъчен материал. Казва, че вече води преговори с румънски партньори.
 
Пламен Калинов – производител на арония: „ Ако се осъществи, може да направим и наше там, защото мястото е много добро. Румънците работят много добре, земята е комасирана. Аз тук се мъча от 3 години да намеря 50 декара земя и не успявам, тъй като всичко е раздробено и няма как да направим трайни насаждения. Много е трудо да комасираш 50 декара“.
 
Брокери на недвижими имоти в Русе казват, че в последните месеци има търсене на едри парцели земя около 1000 декара, а предлагането е на малки площи. Същата е и ситуацията на търговете на частния съдебен изпълнител Иван Хаджииванов.
 
Иван Хаджииванов – частен съдебен изпълнител: „ Най-бързо свършват делата с продажба на земеделски земи. Независимо дали те са в идеална част или са цели парцели. Има и сериозни парцели от 50-60 декара.”
 
Голямата слабост в родното производство на арония е, че се отглежда на много дребни площи са, които не могат да се механизират, казва Калинов.
 
„Между 10 и 20 декара са основните насаждения в България, тук-там има 5-6 от по 100 декара. Няколко около 40-50 дка, което е нищо. В Полша те са по 500 декара и всичко там е механизирано, никой не пипа с ръка, което им дава възможност да са конкурентноспособни“.
 
Биопроизводителят споделя, че климатичните условия в околностите на Гюргево са много благоприятни, има достатъчно вода за поливане и шансовете за добри добиви са също толкова големи, колкото и у нас.