Биопроизводителите ще доказват по-малко добив на плодове и зеленчуци за субсидии 2015Земеделските производители на биологични плодове и зеленчуци ще доказват по-ниски добиви по Схемата за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци спрямо конвенционалното производство. Това съобщават от Българска асоциация Биопродукти. 
 
След среща с директора на Дирекция „Растениевъдство и биологично производство” –  Евгения Митрова – стана ясно, че исканията на биопроизводителите са били приети, като в проекта за Наредба за директните плащания е включен член със следния текст:
[news]
Чл 33 (2) Кандидатите по схемите по чл.30, чл. 31 и чл. 32 с площи със сертифицирано биологично производство, удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер на 75% от минималните добиви, определени в списъка от Приложение № 4.
 
През последния месец  Асоциацията проведе редица срещи и дискусии във връзка с изискваните минимални добиви за плодове и зеленчуци, които ще трябва да се доказват по Схемата за обвързано с производството подпомагане. Асоциацията внесе в „Министерство на земеделието и храните” аргументирано искане изискуемите добиви на биопроизводителите да бъдат намалени спрямо тези за конвенционално производство. Освен с мотивите, базирани на опита на членовете на организацията, това искане беше съпроводено и с експертно становище от проф. Христина Янчева - зам.ректор Аграрен университет – Пловдив и проф.д-р Владислав Попов - ръководител на Аагроекологичния център в университета.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!