Билкозаготвителните пунктове трябва да представят в Инспекцията по околната среда и водите обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2014г. билки от лечебни растения. Срокът за това е до 20 януари 2015 г. съгласно Закона за лечебните растения, съобщават от РИОСВ–Хасково.
 
На територията на РИОСВ- Хасково функционират 10 пункта за изкупуване на билки, които се намират в Симеоновград, с. Константиново общ. Симеоновград, Крумовград, Кърджали, Момчилград и пет в Любимец. Подадените в Екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните  години показват, че в региона се събират най-много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа.
 
Билкозаготвителите, които не подадат в срок исканата информация или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкциониране. Към настоящия момент в Регионалната инспекция е подадена само една справка. 
 
В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физическите лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!