Стопаните на домашни прасета в двора имат срок до 5 август, в който могат да ги заколят и да приберат месото от тях. След тази дата животните ще бъдат конфискувани и принудително умъртвени.

Тръгва акция при стопаните: Умъртвете прасетата си в двора!

Това е едно от решенията на кризисният щаб в Добрич за мерките срещу Африканската чума по свинете (АЧС). На него единодушно е взето решение за обявяване на бедствено положение в областта заради опасната инфекция.

Преди Добрич бедствено положение заради разпространението на чумата по свинете обявиха Русе, Плевен и Разград.

Областният управител Красимир Кирилов свика заседанието на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия във връзка с усложнената епизоотична обстановка, нарастващия брой на огнищата в промишлени обекти и множеството установени случаи на инфекцията. 

Бедственото положение в Добрич се обявява за срок от 7 дни на територията на цялата област. В заповедта на областния управител са описани извънредните мерки, които се налагат. 

„В срок до 5 август 2019 г. всички стопани, отглеждащи прасета в т. нар. „заден двор“ имат гратисен период, в който могат да умъртвят животните и приберат месото за лична консумация“, съобщи областната управа на Добрич.

В същия срок кметовете и кметските наместници на населени места трябва да посочат площадки в рамките на землищата на населените места, на които ще могат да бъдат загробвани животни

След изтичане на гратисния период започва санкциониране на нарушителите – стопанин, отглеждащ нерегламентирано прасе ще бъде глобен по Закона за ветеринарномедицинската дейност в размер от 150 до 1000 лв. 

Животно, открито в заден двор, ще бъде умъртвено от ОДБХ и загробено без право за консумация. По време на гратисния период служителите на реда ще налагат санкции за нерегламентиран превоз на животни по пътната мрежа на територията на цялата област.

За същия период се забранява свободното събиране на трюфели, билки и горски плодове. За неспазването на разпорежданията ще следят служителите на държавните и ловни горски стопанства, като глобите достигат до 500 лв. 

Комисии от експерти със съдействието на служители на МВР започват проверки по населените места за спазване на разпоредените мерки.