Банка ще отпуска заеми, насочени към инвестиции в областта на биоикономиката в Европейския съюз. 
 
 
Инициативата има за цел, чрез отпускането на финансиране от 400 млн. евро от банката, да бъдат мобилизирани над 1 млрд. евро частни инвестиции в селскостопанския сектор. Операцията ще се гарантира от бюджета на ЕС в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), като ще бъде предоставено на широк спектър от частни кооперативи и корпорации в ЕС в различни подотрасли, свързани с биоикономиката.
 
Новата програма беше представена в присъствието на комисаря по земеделие и развитието на селските райони Фил Хоган и председателя на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и министър на земеделието, храните и горите в България Румен Порожанов.
 
Снимка: МЗХГ
 
Министър Порожанов приветства  стартирането на новата програма и подчерта, че инвестициите ще допринесат за засилване на конкурентоспособността на европейските компании, работещи в областта на биоикономиката/селското стопанство. По думите му подобни мерки  ще укрепят дългосрочната им способност да инвестират в иновации и следователно да развиват и предлагат продукти и услуги с по-висока добавена стойност.
 
Снимка: МЗХГ
 
Освен големия фонд, новата програма обещава и друг позитив. Тя ще цели да се справи с пазарните слабости и неуспехите, които ограничават наличието на адекватно финансиране в Европа за повечето от предприятията, които работят във веригите на добавена стойност на биоикономиката, както и да се насърчава развитието на селските райони. Технологичните рискове, свързани с по-иновативните сегменти, като биоразнообразието и иновативните съставки на храните и фуражите, затрудняват силно достъпа до финансиране.