Изнесената пшеница от България до момента е 780 хил. тона. За миналата година, сравнена със същия период, цифрата е 758 хил. тона. Нещо положително е, че вече имаме и износ за трети страни. Това отбелязаха експерти от земеделското министерство по време на провелия се Консултативен съвет по зърно.

Противно на очакванията, чакаме по-високи добиви от пшеницата 

165 хил. тона е изнесената пшеница за трети страни. Сред тях са Индонезия, Сирия, Израел и Тунис. Главно България изнася пшеница за Испания.

По думите на експерти от ведомството, до 10-ти август предстои да бъдат натоварени около 300 хил. тона пшеница на 9 кораба. Това означава, че износът на България ще мине 1 млн. тона още през месец август.

При рапицата едва в края на изминалата седмица започна интензивния износ. От миналата седмица до момента са изнесени около 65 хил. тона с културата.

При царевицата са изнесени 1 млн. 660 хил. тона, като 1 млн. 200 хил. тона са за Европейския съюз (ЕС), а 460 хил. тона са за трети страни.

При слънчогледа са изнесени 734 хил. тона, като от тях 85% са за ЕС и около 80 хил. тона са за трети страни.