Сравнителна статистическа информация за земеделската земя в България беше представена на проведената днес кръгла маса на тема „Проблеми и перспективи пред земеползването в България”. Най-големият проблем пред българското земеползване е разпокъсаността на земята, заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на форума. Статистиката показва, че през 2012 г. България е с най-раздробената земя в Европа – средният декар на една нива у нас е 5.5 дка.

 

За сравнение в Холандия средният размер на парчел е 76 дка при средна цена от 3 000 евро, докато в България средната цена около 350 лв./дка. В Испания пък комасацията е задължителна за всички в дадено землище, а в Германия става задължителна след съгласието на 50+1 от собствениците. Немският опит е възприет от Турция, като от 2010 г. до февруари 2013 г. са комасирани 36 млн. дка земя.

 

На форума стана ясно, че по данни на Европейската комисия (ЕК) през 2013 г. средно 50% от земеделската земя в страните от ЕС е под аренда като този дял варира между 20 и 50% в различните държави. В България през 2012 г. общите площи на земите от Държавния поземлен фонд (ДПФ), предоставени под наем или аренда, са 93 626 ха. По данни на Системата за агропазарна информация (САПИ) през 2013 г. сделките със земеделски земи в България са намалели с 20% в сравнение с 2012 г. През 2013 г. са сключени по-малко 117 727 сделки за покупко-продажба на земеделски парцели. Това е с 30 000 по-малко от 2012 г.

 

На фона на тази статистика министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков заяви, че разпокъсаността на земеделската земя изключително много управлението на имотите и в същото време повишава както административните, така и селскостопанските разходи. В този си вид българското земеделие няма бъдеще, заявиха след изнесената информация от Българска асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ).

 

Борислав Петков, председател на асоциацията, прогнозира отпадането и на агроекологичните мерки като схема именно заради неустойчивото ползване на земеделската земя у нас. С наета земя няма как да правим устойчиво земеделие, коментира Радослав Христов, зам.-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Според д-р Петър Николов, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) за страната ни комасацията на земята не е най-актуалната тема. Позицията на д-р Николов е, че спасението за българското земеделие е в дългосрочните договори за наем и аренда.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!