Ще се проучва разпространението на заболяването Ку-треска сред рискови лица на територията на цялата страна, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Ку-треска в нови ферми – Болярово пак се прочу

Проучването се прави съвместно с Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). В него са поканени да участват доброволно официални ветеринарни лекари от отдел „Здравеопазване на животните“ от всички 28 Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ). 

Целта е да се установят както случаите с остра фаза на инфекция (чрез конвенционален PCR метод за доказване на C. burnetii ДНК в кръвни проби и/или anti-C. burnetii ph. II IgM антитела в серум), така и прекарали заболяването (чрез установяване на anti-C. burnetii ph. II IgG антитела в серумни проби).

БАБХ: От 2017 г. насам у нас се наблюдават множество и различни по големина огнища с локален характер.

Резултатите ще послужат за навременно диагностициране и адекватно антибиотично лечение на случаите на Ку-треска при ветеринарите. В бъдеще могат да се направят и допълнителни проучвания, в които да вземат участие и други рискови лица.

От БАБХ припомнят, че Ку-треската е широко разпространена зооантропоноза. Заразяването на хората става най-често от преживните животни (говеда, овце и кози), които излъчват причинителя – бактерията Coxiella burnetii, с околоплодните води и плацента при нормално раждане или аборти, както и с млякото, урината и фекалиите.

Предаване на инфекцията при човека става главно аерозолно и по-рядко чрез храната или ухапване от заразени кърлежи.