Асоциацията на земеделските производители в България взе решение да участва в общественото обсъждане на Законопроекта за браншовите организации на 14 април, четвъртък, но считаме, че възможностите, които се вменяват от закона са преувеличени и по никакъв начин няма да променят естеството на дейността на асоциацията и нейните членове. АЗПБ бе упълномощена и ще представи и становището на КРИБ относно проектозакона. Това посочват в свое становище от Асоциацията. 
 
От АЗПБ са категорични: "Не приемаме, че при толкова важни проблеми, които засягат целия агросектор в България, се прави обществено обсъждане на закон вече отхвърлен веднъж, който няма да има голямо отражение върху нашата работа. С това законодателната власт показва, че работи извън пулса и проблемите на сектора и не създава предвидимост за агробизнеса
 
В момента в сектора има много по-важни и критични проблеми. Такъв проблем е прилагането на новостите в Закона за земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещи разпределянето на пасищата ОПФ/ДПФ и развалянето на договори на фермери, които към 1 февруари 2016г. не успяха да постигнат необходимите животински единици, за да ги запазят. Това се отразява на фермерите с дългогодишни агроекологични ангажименти.
 
Паралелно с това, на реални животновъди не са разпределени достатъчно пасища, поради субективно тълкуване на новите разпоредби. АЗПБ е внесла становище по проблемите с пасищата до МЗХ и до парламентарната Комисия по земеделие и храни, и очакваме на предстоящото на 20 април, сряда, заседание на Комисията да се намерят справедливи решения. Има голяма опасност пасищата да не получат финансиране тази година и очакваме решението на казуса в най-кратки срокове.
 
Докато обсъждаме този закон, в Асоциацията пристигат сигнали от цялата страна, че системата ИСАК е затруднена, за което призоваваме сроковете за подаване на заявления за директните плащания да се удължат".