Земеделското министерство обяви обществена поръчка за актуализиране на цифровата ортофотокарта на България за периода 2020 – 2022 г. Заложеният индикативен бюджет на процедурата е малко над 7 млн. лева без ДДС.

Започват теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г.

Ведомството е избрало да обяви ограничена процедура, според която всеки може да подаде заявление за участие, но само допуснатите след предварителен контрол кандидати подават оферти. Изпълнителят ще бъде този, който е предложил най-ниска цена за изпълнение, пише Инвестор.

Заявления за участие се подават до 4 септември.

Аерозаснемането да бъде извършвано в подходящи за целта местни метеорологични условия, във времевата рамка, както следва: за 2020 г. –до 20 август; за 2021 г. – от 1 юни до 1 август; за 2022 г. – от 1 юни до 1 август.

Сроковете за предаване на резултатите от годишните подетапи са както следва: за 2020 г. - до 10 октомври; за 2021 г. - до 10 октомври; за 2022 г. - до 10 октомври.

Наскоро приключи последният етап на самолетното заснемане за актуализиране на цифровата ортофотокарта за тази година.

Обновяване на цифровата ортофотокарта на България започна да се прави през 2016 г. Данните от картата се ползват в Системата за идентификация на земеделските парцели, на базата на която се изчисляват директните плащания и други субсидии на земеделските стопани.