88 земеделски имота се продават на търг от частни съдебни изпълнители в страната, сочи актуална справка на Агри.БГ в Регистъра на публичните продажби на частни съдебни изпълнители (ЧСИ).

Важните срокове през юли

Настоящите обяви са от няколкостотин до няколкостотин хиляди лева и повечето са с крайна дата за участие през този или идния месец. Селектирахме някой от най-мащабните предложения за публична продан на земеделски имоти.

Офертата с най-висока начална тръжна цена идва от Видин. Имот от близо 17 хил. кв.м се продава за 573 148.80 лв. Върху него е изграден масив от осем броя промишлени оранжерии, обединени в една сграда, представляваща сезонна промишлена модулна оранжерия от тунелен тип.

Контрукцията е изработена от горещо поцинковани тръби и профили, осигурявайки висока степен на антикорозионна защита. Оранжериите са снабдени със системи за водоотвеждане и за вентилиране. Произведение са по европейски системи за качество, пише още в обявата за търга. Крайната дата за участие в него е 11 август.

Отново във Видинско е и следващата най-голяма оферта на стойност 356 515.20 лв. Тя е за имот в село Ново село, простиращ се на 87 009.00 кв.м, с начин на трайно ползване „за стопански двор”.

353 091.73 лв. начална тръжна цена е обявена за нива с изградени селскостопански сгради в село Старосел, Пловдивско. Офертата включва нива от пета категория с площ над 6 хил. кв. м., върху която има три сгради от по 619 кв.м, 529 кв.м, и 406 кв.м.

В имота има също торохранилище към ферма за месодайни крави 240 кв.м., състоящо се от две съоръжения – тороем за твърд тор и вкопана шахта за течен тор. Към него има навес за угояване на телета и сеновал.

Имот от 6 813.00 кв.м, ведно с прилежащи постройки, складова база силажна яма и монтирани три броя метални цилиндрични силоза за храна на птици, е обявен за публична продан с начална цена от 323 040.00 лв. Обявата е от село Сандрово, Русенско.

В село Пороище, област Разград, е обявен търг за разсадник в земеделски имот от 35 046.00 кв.м. Категорията на земята е трета, а върху нея са има още едноетажна постройка, склад и басейн. Посочената цена в обявата е 285 602.40 лв. 

За 81 072.00 лв. в село Медово, област Бургас, се продава стопанска сграда – склад за зърно (бивша конюшна), със застроена площ от 543.00 кв.м, включваща масивна, с дървена покривна конструкция едноетажна сграда.

Ферма за отглеждане на зайци в село Драганово, област Добрич, пък е обявена за публична продан с начална цена от 36 315.00 лв.

Имотът е с общ размер 3320 кв.м и включва още къща за живеене. Фермата за зайци се състои от три халета.

Овощна градина от 4 499 кв. м се продава за 14 800.00 лв. Имотът се намира в град Долни чифлик, Варненско. Категорията на земята е седма.

В списъка на продаваните от ЧСИ земеделски имоти влизат още ливади, краварници, складови обекти, селскостопански дворове, дървопроизводителна гора и други. Всички обяви може да видите тук.