942 лв е средната месечна заплата в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” в  Добричка област за второто тримесечие на годината, сочат данни на Териториалното статистическо бюро в добруджанския град. Това нарежда сектора на второ място по най-високо средно месечно възнаграждение след сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” със средна заплата на месец от 1 455 лв. На третата позиция остава „Добивна промишленост” с 882 лв. и „Държавно управление” с 831 лв.

През последните три месеца е отчетено завишение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за сезонната работа в района – земеделие и туризъм с малко над 13%. За отчетния период областта се нарежда на 10-то място в страната по размер на средна месечна работна заплата. С най-ниски средни месечни заплати са работещите в сферата на преработващата промишленост, търговията и научните изследвания.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!