В началото на есента, след продължителната суша, агрометеорологичните условия претърпяха положителна промяна, съобщава метеорологът Дукена Жолева от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Агропрогноза

Падналите валежи, на много места в страната над 20-30l/m²(Враца, Кнежа, Оряхово, София, Драгоман, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Казанлък, Кърджали, Елхово, Разград Бургас), повишиха съдържанието на влага в горните почвени слоеве, което е от важно значение за качественото провеждане на сезонните почвообработки. Изключения има в част от Тракийската низина и в източните райони, където в валежите в края на септември бяха без стопанско значение.

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи под нормата за месеца.

“През първото десетдневие съществени валежи не се прогнозират и в по-голямата част от полските райони условията ще позволяват провеждане на предсеитбени обработки и сеитбата на есенниците. Тази година сушата възпрепятства сеитбата на зимната рапица и голяма част от предвидените площи ще бъдат засети през октомври – след агротехническите срокове”, сочи агропрогнозата на НИМХ.

Повишена е вероятността по-късно засетите посеви да не успеят да формират розетка (7-8листа) до края на есенната си вегетация, фаза, в която рапицата успешно зимува.

През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. Ето какви са те по райони:
  • през първата половина от месеца е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България;
  • през втората половина - за Южна България;
  • през третото десетдневие  - за районите по Черноморското крайбрежие.


“След топлото за сезона време през втората половина на октомври се очаква постепенно нормализиране на топлинните условия. Прогнозираните валежи  през второто и първата половина от третото десетдневие ще бъдат от важно значение за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви. В края на октомври при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите: поникване, трети  лист и начало на фаза братенеа при най-рано засетите, в началото на октомври, посеви", прогнозира агрометеорологът.

 

Сушата 

През първото десетдневие температурите ще са с максимални стойности до 25-30°С, което ще ускори узряването на късните винени сортове грозде и ще осигури условия за получаване на допълнителна продукция от зеленчуковите култури от късното полско производство.

Очакваните наднормени температури през месеца ще бъдат предпоставка за увеличение популацията на някои вредители - полската полевка. 

През октомври есенните посеви трябва да се обследват и при численост на полевката над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна борба с разрешените за целта родентициди (Фостоксин  пелети ) - отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите.

Като цяло октомври ще е подходящ за прибиране  плодовата реколта.

При нападнатите от струпясване ябълкови и крушови насаждения за редуциране на заразата е желателно в началото на листопада, след прибиране на плодовете, да се извърши третиране с 5% разтвор от карбамид.

При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата и други.