В началото на следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури близки до нормата за второто десетдневие на октомври, съобщава агрометеорологът Дукена Жолева.

АГРОПРОГНОЗА

По данни на Националния институт за метеорология и хидрология (НИМХ) през изтеклия период са паднали значителни валежи на много места в страната, средно около 40-50l/m² (Ново село-66 l/m², Ловеч-61 l/m², Плевен-73 l/m², В.Търново-61 l/m², Свищов-51 l/m², Казанлък-73 l/m², Кърджали- 60 l/m², Ст.Загора-54 l/m², Чирпан-60 l/m², Карнобат-63 l/m²). 

Това е довело до рязко подобрение на влагозапасите в горните почвени слоеве и на условията за протичане на началните фази от вегетацията на  засетите есенните посеви. 

“В началото на периодa отново се очакват валежи и повишение на влагозапасите в 50 сантиметровия почвен слой. На много места в Западна и Централна България те ще достигнат нива до и над 75% от пределната полска влагоемност (ППВ)”, прогнозират метеоролозите.

Положителна промяна в нивата на почвените влагозапсите се очаква и в североизточните райони на страната, които бяха най-засегнати от продължителната суша. 

“Развитието на засетите есенни посеви в края на второто и началото на третото десетдневие ще протича при поднормени топлинни условия. При пшеницата и ечемика, засети през първото десетдневие на октомври, ще преобладава фаза поникване. При по-рано засетите, в края на септември и началото на октомври зимни житни култури ще  се наблюдава листообразуване (1-2 лист)”, съобщават от НИМХ.

Прогнозира се обаче съществено понижение на температурите в средата на периода, а в котловинните полета - и критични минимални стойности за зеленчуковите култури, подлежащи на осланяване. 

Подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които - сеитбата на пшеницата, се очаква в края на периода. Следващият седемдневен период съвпада с агротехническия срок за сеитбата на зимните житни култури в Южна България.

През третото десетдневие на октомври при по-рано засетите посеви с пшеница трябва да се следи за популационната плътност на някои вредители: полската полевка, обикновен житен бегач, житни мухи и др., които нанасят сериозни щети на зимните житни култури в началните фази от вегетацията им, предупреждават експертите.