Едно от най-важните мероприятия в момента в овощната градина е борбата със струпясването по ябълките. 
 
 
То се предизвиква от патогена Venturia Inaequalis и е една от най-опасните и икономически  болести по ябълките и крушите. 
Фермерите трябва да знаят, че неправилната растителна защита може да доведе до извънредно неприятни резултати, дори до 90% компрометиране на реколтата. 
 
 
В първоначалната фаза на болестта патогенът се развива по листата на овошките, а след това и по плодовете.
 
Земеделските производители могат да използват един сериозен помощник, за да се ориентират. 
За по-точно определение на икубационния период и моментите на пръскане се използва таблицата на Милс. По нея лесно се прецизират мероприятията в овощната градина. 
 
 
В момента земеделските производители  трябва да обърнат внимание сериозно на вероятността от този проблем и след да знаят, че за контрол на болестта се използват контактни (превантивно) и системни препарати. 
 
Интервалът за пръскане е между 10-14 дни, като това зависи и от инфекциозния фонд. Освен това третиранията трябва да се комбинират с тези срещу брашнестата мана.