През декември прогнозираните температури, около и под климатичните норми, ще поддържат в покой есенните посеви в по-голямата част от страната. Изключения са възможни при есенниците на места в крайните югозападни части на страната и по южното Черноморие. Това гласи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ за последния месец на годината. 
 
„През относително по-топлите периоди, в средата на първото и през втората половина от третото десетдневие, в тези райони е възможно да се създадат условия за краткотрайно възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата, но промяна във фенологичните фази на културите не се очаква“, посочват експертите. 
 
Тази година значителна част от есенните посеви прекратиха вегетацията си неукрепнали, в начален стадий от развитието си, което поставя под въпрос успешното им презимуване. Продължителното засушаване забави сеитбата и протичането на началните фази от вегетацията на пшеницата, ечемика и зимната рапица. Вследствие дефицита на почвена влага на места есенниците не успяха да поникнат (агростанция София). 
 
„Големи са различията във фенологичното състояние на зимните житни култури. Посевите с пшеница ще встъпят в зимата в различни фази: поникване, 3 лист и начало на фаза братене. Малка част от тях, предимно тези от централните и североизточните райони на страната (Павликени, Разград, Царев брод, Силистра, Провадия, Долен Чифлик) са във фаза братене, в която растенията успешно зимуват“, се казва в прогнозата.
 
 
При рапицата преобладават посевите, формирали 3-5 лист. Малък е делът на рапичните посеви, прекратили вегетацията си във фаза розетка - подходящата фаза за зимуване.
 
„През декември прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 15°С, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, са критични за зимните житни култури във фазите поникване и трети лист, за посевите с рапица не успели да формират розетка“, отбелязват специалистите.
 
Очакваните валежи през декември, в рамките на нормата, ще увеличават влагозапасите в 50 и 100 cm почвен слой. След падналите повсеместни валежи през втората половина на ноември, на много места в страната над 50–60 l/m², бе преодолян острия недостиг на вода в горните почвени слоеве при есенните посеви.