Споделяне на знания и технологии в европейските биологични ферми е темата на проекта OK-Net EcoFeed, с множество участници и се изпълнява по „Хоризонт 2020“. Проектът, който работи за уникална информационна база данни помага на биологичните фермери да преминат към 100% биологични фуражи, ви представяме в 228 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Фермери, вижте какво ви готвят политиците

Всяка година ЕС внася около 14 милиона тона соя за храна на пилета, говеда и свине. Това представлява особено предизвикателство за биологичните производители, които искат да избегнат проблемите с околната среда и устойчивостта, свързани с чуждестранното производство на соя. Финансираният от ЕС проект OK-Net EcoFeed (Мрежа за органични знания за фуражи за животни) проучи алтернативни източници на високопротеинови фуражи за животни, които ще помогнат на Европа да стане по-малко зависима от вносни протеини за фуражи.

„Ние разпространяваме иновации в цяла Европа“, казва координаторът на проекта Амбра Де Симоне. „Ние сме фокусирани върху изграждането на мрежа от заинтересовани страни, събирането на съществуващи знания и подчертаването на онези решения, които могат да бъдат полезни в различните региони“, обяснява тя. 

Проектът, координиран от Международната федерация на движенията за биологично земеделие – Регионална група на Европейския съюз (IFOAM Organics Europe), събра консорциум от 18 партньора от 12 държави. Те включват производители на фуражи, фермери, изследователски институти, университети и съветнически служби.

По време на предишния финансиран от ЕС проект, OK-Net Arable, бяха създадени стотици страници материал, които бяха направени достъпни за земеделските производители в платформата за биологични земеделски знания (OFK), като бяха идентифицирани потенциални решения за увеличаване на тяхната реколта. „Преминаването към храната за животни беше очевидното следващо нещо, което трябва да се направи“, добавя Де Симоне.

Платформата OFK улеснява лесния достъп до широк спектър от практически инструменти и ресурси, включително аудио, книги, отчети, брошури, насоки и видеоклипове, и насърчава обмена на знания между фермери, земеделски съветници и учени. По време на OK-Net EcoFeed платформата беше разширена, за да включва материали за устойчиви храни.

„Едно от основните неща, които трябва да направите, беше да разберете какво работи в един регион и да го адаптирате по някакъв начин, за да го накарате да работи в друг регион“, обяснява Де Симоне. „Първата част беше събирането на всички системи там. След това изследователите проучиха тези, които потенциално биха могли да бъдат приложени в различни области", допълни тя.

Проектът проведе 18 полеви изпитания на алтернативни фуражи, включващи повече от 9 000 пилета и 1 000 прасета. „Основен проблем в органичните продукти е наличието на протеини. Повечето фуражи са на базата на соя и не са устойчиви за био. Опитахме се да намерим алтернативни източници на протеин“, добавя Де Симоне. „"

Това включва Camelina sativa, маслодайна култура, свързана с лен, която беше изследвана от изследователи от Италианската асоциация за биологично земеделие (уебсайт на италиански) (AIAB). В Испания Ecovalia (уебсайт на испански) използва богата на протеини бирена мая като фуражна добавка за прасета.

Консорциумът също така разработи инструмент за планиране на дажби, базирано на Excel приложение, което позволява на фермерите да изчисляват собствените си нужди от фураж въз основа на породата животни, които имат, техния етап на растеж и какъв вид храна използват. „Това е единственият безплатен софтуер, който отговаря адекватно на нуждите на производителите на биологични животни“, казва Де Симон. „Изчисленията са независими от фуражната индустрия и са адаптирани към специфични условия на биологично земеделие“.

Сега групата търси допълнително финансиране за по-нататъшното развитие и поддръжка на платформата OFK, която съдържа подробности за повече от 2 000 фермерски решения. „Започнахме с обработваеми култури и фураж, но има много други проекти, които се присъединяват. Имаме амбиции да бъдем водещата платформа на ЕС за обмен на знания за биологични продукти”, заключава Де Симоне. 

228 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!