Ангажиране на заинтересованите страни с отговорни изследвания и иновации за продоволствена сигурност е темата на проекта Big Picnic. 

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020”, ви представяме в брой 253 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Осигуряването на наличност и достъп до достатъчно безопасна и питателна храна е ключов приоритет, който оказва влияние върху всички граждани на ЕС. Затова „Хоризонт 2020“ определя продоволствената сигурност като едно от основните предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание. 

Международна мрежова организация работи с ботанически градини, научни центрове с изследователски опит в храните и хранителните технологии, и други ключови организации за изпълнение на проекта BigPicnic. Той изгражда обществено разбиране на проблемите на продоволствената сигурност и дава възможност на възрастни и млади хора в Европа и Африка да дискутират своите възгледи относно изследванията и иновациите в тази област.

Проектът включва организирането на изложби и инсталации, свързани с продоволствената сигурност, използвайки метафората на кошница за пикник. Изложбите включват информация, дейности и събития, които ангажират широк кръг от целеви аудитории.

Въз основа на ангажираността на публиката и данните, събрани от тези първоначални, местни изложби, проектът управлява научни кафенета в обществено достъпни и неформални зони за ангажиране, както и в ботанически градини. 

Последната фаза на проекта обединява констатациите от обществения ангажимент за изготвяне на две ключови публикации – доклад за общественото мнение и препоръки за отговорни изследвания и иновации относно продоволствената сигурност и инструментариум за съвместна ангажираност. 

Очаква се оценката на проекта да покаже организационно обучение и промяна сред партньорските институции. Партньорите, от своя страна, разпространяват резултатите и обучават заинтересованите страни от собствената си партньорска мрежа с цел популяризиране на добрите практики.

Брой 253 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.