Информационните и комуникационни технологии, както и Интернет на нещата (IoT) дават възможност за прецизно отглеждане на риби. Контролират се качеството на водата и оперативните процеси, за да се подобри устойчивостта при отглеждане на аквакултури.

Агроиновации: Цифрова логистика за свежи плодове

По тази тема работи пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Италия от Регионалния клъстер „Италия и Малта“. Това е темата на брой 165 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Иновативна автоматизирана система, която е способна да контролира качеството на водата и оперативните процеси, помага за устойчивото отглеждане на аквакултури. Precision Fish Farming разчита на технологиите и Интернет на нещата, за да смекчи въздействието върху околната среда в крайбрежните екосистеми. Едновременно с това намалява разходите за енергия и емисиите на парникови газове.

Информацията, събрана от сензори, повишава благосъстоянието на животните, тъй като непрекъснато следи условията на живот. Данните се съхраняват в специален облак, но по-важното е, че услугата информира за необходимите операции по аквакултурата в реално време. Така чрез своите смартфони стопаните могат да реагират веднага, ако възникнат критични ситуации.

Прилагайки принципите на контрол, този експеримент дава възможност на потребителите на цифровата услуга да следят условията на околната среда. Така те могат да отговорят на изискванията на пазара, който е чувствителен към произхода на продукта и използването на устойчиви практики за отглеждане на риба и миди. 

Освен това цифровизацията на аквакултурите чрез иновативни информационни и технологични решения повишава конкурентоспособността и качеството на продукта, както и на целия производствен процес.

Брой 165 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.