Как се постига по-ефективно и устойчиво животновъдство чрез уникална система за мониторинг на стомаха на животните и облачно-базирано приложение за обработка на данни са темите?

Агроиновации: Как работи една автоматизирана оранжерия

Върху това работи експериментален проекти, който се изпълнява от партньори в Полша, Чехия, Словакия и Унгария, в рамките европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Представяме ви го в брой 163 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Производството на висококачествена храна с нисък екологичен отпечатък и по-добро благосъстояние на животните са едни от най-големите предизвикателства на съвременните производствени системи в животновъдството. 

За да изпълнят тези изисквания, земеделските стопани инвестират повече средства в техника и оборудване. Това обаче води до нарастваща необходимост от охрана, проследяване и наблюдение на всички активи с помощта на иновации. 

Тези технологии трябва да се интегрират безпроблемно и активно, за да превърнат индустрията в една интелигентна и устойчива система. Въпреки че броят на свързаните устройства продължава да нараства, прецизното животновъдство изисква надеждни, достъпни мрежови технологии с ниска мощност, широкообхватни мрежи и интелигентни сензори. 

Системата е съставена от малък сензор в стомаха, който следи различни физиологични данни – температура, храносмилателна активност, pH ниво и др. Сървърно приложение предоставя точна информация за ежедневните операции. 

Участието на различни стопанства и заинтересовани страни по веригата на доставки в различни региони помага за по-нататъшното развитие и внедряване на най-новите технологични модели, които са необходими за ефективно и устойчиво животновъдство.

Проектът цели да се повиши качество и скорост на добив, продуктивност, производство и възпроизводство. Прави се анализ на нуждите на производителите на млечни и месни продукти. Намалява се броят на здравословните проблеми, ветеринарните интервенции, хормоналните лечения. 

Очакваните резултати от експеримента са намаляване на времето за наблюдение на животните с 10%, увеличаване на производителността и добива, завишаване на здравословното състояние и покриване на изискванията за хуманно отношение към животните.

Брой 163 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.