Внедряване на разнообразието от култури и работа в мрежа за местни висококачествени хранителни системи е темата, по която работи на екипа по проекта DIVERSIFOOD. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 259 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

DIVERSIFOOD ще оцени и обогати разнообразието от култивирани растения в рамките на различни агроекосистеми, за да повиши тяхната производителност, устойчивост, качество и използване чрез подход с множество участници. Чрез интегриране на съществуващите опитни мрежи и използване на специфични и релевантни случаи в цяла Европа, проектът ще засили „културата на храненето“, за да подобри икономическата жизнеспособност на местните вериги, което ще доведе до по-голямо разнообразие от продукти с културна идентичност. 

Благодарение на състава на своя консорциум, DIVERSIFOOD ще покрие цялата хранителна верига от генетични ресурси до маркетинг, свързване и подсилване на местните съществуващи дейности. Той ще разработи специфични концепции и методологии за комбиниране на експерименти in situ, за да осигури производителност и качество. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат оценени генетичните ресурси на дузина недостатъчно използвани и забравени растителни видове за биологично земеделие и земеделие с ниски вложения или пределни/специфични условия, включително свързването на различни недостатъчно използвани бобови растения с няколко зърнени култури, и ще създаде ново разнообразие чрез иновативни методи за отглеждане, предназначени за повече вътрешни вариации на културите. Това ще помогне за улесняване на сътрудничеството между изследователски мрежи с участие и професионални селекционери, както и създатели на политики за свързване на официални и неформални системи за семена в Европа във връзка с международните преговори за правата на земеделските производители с Международния договор за растителните генетични ресурси за храна и земеделие. 

Ключови уроци, базирани на разнообразния опит в проекта, ще бъдат споделени в подкрепа на мрежите за производство на семена във фермата, за да се гарантира висококачествени семена. DIVERSIFOOD ще демонстрира социално-икономическата стойност на системите за семена във фермата, ще помогне на местно и по-широко ниво на политиката за повишаване на осведомеността за храните и околната среда и ще подобри подходите на много участници за вграждане на здравословни и вкусни местни продукти в регионалните хранителни вериги. Демонстрацията и разпространението ще се извършват на всички етапи, в сътрудничество с мрежови организации за по-голямо въздействие.

259 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!