Технологии от бъдещето си дават среща в Конкурса за иновации, който се провежда в дните на АГРА 2018 в Международен панаир Пловдив.
 
 
В състезанието участват пет световни новости.
 
Фермерите, които развиват интензивно земеделие, със сигурност ще бъдат впечатлени от селскостопанския разпръскващ дрон. Този вид летателни апарати представляват безпилотни коптери, които са в състояние да разнасят различни видове течни пестициди, торове и хербициди. 
 
Разполагат с интелигентна разпръскваща система, висока ефективност на работа, компактен дизайн и способност за работа в различни условия. Впечатляваща е производителността на дрона, произведен в Китай и представен от „Биоса“, България. Способен е да пренася течни товари с тегло до 15 кг, като обработва един хектар само за 15 минути.
 
Същата българска фирма представя и рентгенов детектор за чужди частици. Апаратът притежава уникален мултиидентификационен алгоритъм за прецизно откриване и отхвърляне на трудни за улавяне частици с различна форма и размери в преработвателната промишленост. Иновативната технология е базирана на изкуствен интелект и рентгенова детекция. С нея помощ се постига желаната чистота на крайния продукт, като се отделят примеси от стъкло, почва, метал, камък, пясък и други вещества. Специална софтуерна разработка дава възможност за откриване на дефекти, като прояждане в семената, кухо ядро, нарушена цялост.
 
 
Фотоелектронната сортираща машина Csort, модел Zorkiy 3 е руска разработка фотосепаратор, който отговаря на всички съвременни изисквания за сортиране на различни продукти. Прилагането на невронния алгоритъм включва обучение за идентификация, за определяне на най-сложния комплекс от симптоми и признаци, описващи обекта на сортиране, като яркост на продукта или дефекти, форма, размери, пъстрота и други. Изделието се представя от българската „Сорт БГ“.
 
 
IT специалисти от Словения са създателите на сензорна система, която предлага на потребителите онлайн информация за условията на работа на професионалните селскостопански и комунални машини, като измерва нивото на вибрациите и изпраща данни до мобилното устройство, което съхранява GPS координати и нива на вибрации. Името на това интелигентно решение е Ino Vibration Control System. Системата се представя от българската „Трактор инвест“.
 
Световна новост е и амино експерта „Фикс“ – прилепител от ново поколение. Този разтворим и високоефективен продукт е показан от „Екофол“. „Фикс“ увеличава активността на препаратите за растителна защита, с които се употребява.