НИК  представя официално на АГРА нов продукт, подбран специално да бъде от полза на земеделските производители, а именно – метеорологични интернет, базирани станции Metos, произведени от Pessl Instruments.
 
Те се отличават с прецизност на показваната информация, лесна и ефективна експлоатация и широка приложимост. Посетителите на АГРА 2014 ще бъдат сред първите, които ще се запознаят с многобройните функции на метеорологичните станции, част от които са: проследяване в реално време на климатични параметри необходими за извършване на земеделски операции, прогнози и предупреждения за болести при растенията, изчисляване на дневната евапотранспирация, управление на напояването, улавяне на инсектициди и дистанционно определяне на вида им и др.

Събраните от станцията данни се изпращат автоматично към лесна за използване уеб платформа, където информацията се записва, като така тя е достъпна в графичен и табличен вид от всяко мобилно устройство, което има достъп до интернет.


За повече информация може да посетите официалната страница на НИК – www.nik.bg
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!