Осем производители на плодове и зеленчуци от област Плевен са кандидатствали през тази година за „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, информира „BG Север“. Изплатената сума е 103 920 лв.

 

С решение на УС на ДФЗ от 22 август 2013 г. бе подновен приемът на заявления, а крайният срок за кандидатстване беше 16 септември. Помощта цели насърчаването на малките и средни предприятия от сектор „Плодове и зеленчуци” да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия.

 

Подпомагат се земеделски производители, отглеждащи овощни и зеленчукови култури, срещу загуби, причинени от градушка, проливен дъжд, наводнение, буря или осланяване. Фондът компенсира 80% от застрахователната премия в случаите, когато застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на производителя за последните три години.

 

Съфинансирането от страна на ДФЗ е в размер на 50% от застрахователната премия, ако в полицата е посочено, че застраховката покрива природни бедствия и загуби, причинени от други климатични събития.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!