6 000 души, които са се записали на трудовата борса от началото на кризата с коронавируса, са работници от селското стопанство, завърнали се от Западна Европа. Това каза Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ пред БНР. Тези хора могат да бъдат привлечени като работна ръка у нас, смята тя.

Как да върнем работниците в родното земеделие?

"Тези хора не съм сигурна дали ще се насочат към земеделието, към прибиране на селскостопанската продукция в България, защото там получават доста високо заплащане – 6-7-8 до 9 евро на час, докато тук нашата часова ставка е 1,80 – 1,90 евро", според Василева.

От Федерацията предлагат дълготрайно безработните на социални помощи да могат да се наемат като сезонни работници в селското стопанство, вместо да полагат 14 дни обществено полезен труд.

"По предложение на редица браншови земеделски организации ние подкрепяме тази промяна, която да насочи тези трайно безработни в трудоспособна възраст, които са на социално подпомагане, да изпълняват този 14-дневен труд в сектор "земеделие", разбира се, срещу заплащане", посочи още  Василева.

Като плюс на това предложение, тя отбеляза факта, че тези хора, заети обичайно с общественополезен труд в общините, сега не работят. Според нея може да им бъде възложено обработването и прибирането на селскостопанската продукция.

Друга мярка, която може да се приложи, е в схемата за запазване на заетостта 60/40 да се включи и селското стопанство.

"Голяма част от свинекомплексите запазиха работната ръка, но за възстановяване на този бранш е необходимо и увеличение на продукцията от родното производство, браншът също да бъде подкрепен, да бъде включен за получаване на компенсации. Прекъсната или намалена е дейността и в секторите горско и рибно стопанство“, изтъкна председателят на Федерацията.

От 21 април регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – т. нар. еднодневни договори, които в извънредното положение могат да бъдат и с по-голяма продължителност.

Отчита се интерес към наемането с еднодневни договори, които бяха въведени за първи път през 2015 г., каза Дина Христова от Главната инспекция по труда пред БНР. По думите ѝ, ежегодно използването на тези образци надхвърля 200 хиляди. За тази година вече има над 50 хиляди регистрирани заявени образци през системата.

Тези работници не губят своите социални и осигурителни права, обясни Христова. Те получават социални помощи и ще продължат да ги получават. Но при полагането на труд на този вид договори им отпада задължението да полагат 14 дни общественополезен труд, за да получат социалното подпомагане.