След повече от 40 дни засушаване в района на Североизточна България и то в най-важния период за развитието на житните растения, стопаните, третирали своите площи с Панамин Агро® могат да бъдат спокойни.
 
Разликата между пожълтялата пшеница и тъмно зелените полета, третирани с иновативния австрийски продукт, е видна с просто око. Изкласяването започва едва сега, при първите дъждове, докато при нетретираните площи то вече е факт и е на път да компроментира качеството на крайната продукция.
 
Сушата пречи на растението да усвои хранителните вещества от почвата в количествата, които са му необходими, тъй като дори да са налични, поради състоянието на стрес те са трудно подвижни.  Ето защо листното торене с Панамин Агро® осигурява необходимите микро и макроелементи през листото.  
 
Панамин Агро® е изключително подходящ за ранни приложения при пролетни култури, тъй като в този важен период запасява растението с естествено свързан въглероден диоксид, като по този начин ускорява фотосинтезата и кара растението само да държи устицата си затворени в по-голямата част от денонощието. Резултатът от това е намаляване на транспирация на влага, толерантност към суша, слани, измръзване, както и удължен период на фотосинтеза. Това е особено важно, тъй като през горещите периоди, когато температурите надхвърлят 28 градуса, растенията спират да фотосинтезират. Тези, третирани с Панамин Агро® обаче, имат запас от естествено свързан въглероден диоксид и при тях периодът на фотосинтеза е удължен.
 
Панамин Агро® има 100% естественият произход. Малкият размер на частиците помагат за неговото максимално ефективно усвояване през листата. Продуктът е богат на повечето необходими микроелементи и макроелементи за изхранването на растенията.
 
Официален вносител на продуктите с марка Панамин® в България е фирма Панамин Ко.
 
Повече информация може да получите на тел. +359 883 20 99 20, на сайта на фирмата www.panamin.bg, както и във фейсбук.