29 браншови организации от селскостопанския сектор се събират днес в София на спешен съвет, във връзка с нов Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
 
 
Проектозаконът предвижда значителни промени в дейността на ведомствени бензиностанции, част от които обслужват и земеделски стопани. Под него стоят подписите на 32-ма депутати от различни парламентарни групи. Мотивите, на който са „с цел да не бъдат затруднявани земеделските производители, опериращи по друг ред, е предвидено специално изключение, свързано с техния статут и дейност“.
 
Проектът предвижда въвеждане на регистрационен режим за всички обекти за търговия с горива и други продукти от нефтен произход. Регистърът ще се води от Министерството на икономиката. Наред с това фирмите ще бъдат задължавани да доказват солиден собствен капитал и да предоставят големи банкови гаранции в полза на държавата.
 
„Това е чисто лобистки законопроект. Целта, на който е да изолира и унищожи всички малки, говоря за бензиностанции, производители и т.н. Същевременно от Брюксел има наказателна процедура. Тя е заради това, че на малките производители са наложени ДДС, акцизи и др. такси и не могат да се включат реално в бизнеса, а този законопроект увеличава тежестта върху абсолютно всички малки производители“, коментира Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за Фермер.БГ.
 
По думите му днес НАЗ ще излезе със становище относно законопроекта и ще изрази своята готовност за по нататъшни действия.
 
„Въпросът е, че ние като земеделски производители, вместо да си гледаме кампанията, която предстои, трябва да се занимаваме с това. От всички регионални организации изразяват готовност за стачни действия и блокиране на всички бензиностанции. Затова ние искаме диалог. Днес ще запознаем институциите с нашето становище и ще представим предложенията си за промяна в законопроекта“, заключи Костадинов.