Царевицата се оказа най-рентабилната култура за българските земеделски производители през изминалата 2018 година. Такава ще бъде и през следващия сезон. Това са изводите, до които експерти, консултанти и земеделци стигнаха по време на традиционните годишни срещи на професионалните производители на царевица, организирани от Байер Кропсайанс. 
 
Масивното увеличаване на площите с културата през последните няколко години, се дължи най-вече на добрите хербициди, както и на модерните технологии за опазването й. Земеделските производители стават все по-добри, а съвкупността от всички това прави културата най-икономически изгодната у нас. 
 
 
Да произведеш качествено зърно обаче не е достатъчно. Също толкова важно е къде това количество ще бъде продадено и на каква цена. Байер е наясно с това и в тази връзка покани гост лектор, който запозна земеделците с ключовите фактори, които определят движението на цената на зърнения пазар. Фокусът беше поставен основно върху пазара на царевица, пшеница, рапица и слънчоглед.
 
"Сега е моментът земеделските производители да заложат много повече на царевицата. Ежегодно търсенето на културата се увеличава с 2-3%. Не можем да предскажем бъдещето, но базирайки се на данни и анализи, смятам, че в кратък период от време цената на царевицата ще върне предходните си ценови нива. А в голям период от време, тя ще се повиши много повече. Фермерите, които имат суровина, пари и складови площи, нека да заложат на културата и да имат малко търпение. Това ще им гарантира успех. По отношение на алтернативата на царевицата – слънчогледа, там перспективите не са много добри", разясни Себастиен Малет, международен директор на ODA Company.
 
Той припомни, че световното население не спира да нараства и това изисква изхранването му. Нужно е увеличение на производството, а единственият начин затова е повишаване на добивите. 
 
Рентабилно стопанство и качествено зърно обаче не се постига лесно. За да опазят посевите си от плевели и болести, земеделските производители имат нужда от устойчиви решения и технологии. В тази връзка ролята на Байер България, като първи партньор на земеделците, е изключително важна. 
 
 
"Представихме технологии, които дават възможност на земеделците да произведат най-високите добиви, с технологията Капрено, съчетана с Мерлин Флекс. Също така представихме доста интересни резултати от Аденго – почвено приложен. И разбира се, добре известният Лаудис, който за поредна година е продукт номер едно на българския пазар и е предпочитан от българските земеделци. И то не само заради отличния си ефект, по отношение контрола на плевелите, но и защото има изключително толерантно действие, по отношение на царевицата. Някои земеделци са го нарекли и безплатният хербицид", каза Жечо Мурзов, търговски мениджър в Байер България.
 
Безспорен факт е, че воденето на печелившо земеделие изисква всеки един земеделски стопанин да познава състоянието на своите полета, тяхната заплевеленост и вида на плевелите, които преобладават в съответните райони. Георги Янков е един от тях. Той отглежда царевица в един от най-блогоприятните райони в страната. Въпреки това проблеми не липсват. Георги Янков обаче е намерил правилната формула за справянето с тях – Аденго и Екип. 
 
 
"Считам, че този препарат е изключителен за приложението му в царевица. Той следва да се използва винаги когато колегите пропуснат използването на почвени препарати веднага след засяването. Във втори-трети лист на царевицата, ако е изпуснат срока за внасянето на тези препарати, приложението на Аденго, е прекрасно и дава изключително добри резултати. Повече от 4-5 години аз се осланям единствено и само на Аденго. 
 
Другият изключително добър препарат в царевица е Екип. Смятам, че той няма конкурентен балурицид на българския пазар, щадящ културата царевица. Това е от съществено значение при формирането на добива, тъй като третирането с Екип се извършва в едни фази на растението, които са много чувствителни към стресовите ситуации", обясни Георги Янков.
 
 
Недялко Статев е друг земеделски производител, който също се доверява напълно на Байер България. Клиент е на компанията повече от 7 години, а от 4 години в неговото землище се провежда една от агроарените на Байер. Недялко Статев има полета със доста силно заплевеляване. Вижте как той се справи с проблема.
 
"Това са полета, които са новопридобити за нас. Полета, които колегата, който е гледал досега, не е успял да се справи с проблемите вътре. Всъщност се оказва, че решение има, просто трябва да сме по-настоятелни. Затова и там се прибегна до малко по-тежка „атака“. Първо в лицето на почвен хербицид като Мерлин Флекс, след това Капрено. Тази година на това поле ще ни бъде трета година с царевица и наблюдаваме, че занапред проблемът, който остава е само балур от коренища. Решили сме през тази година да променим малко стратегията там и ще заложим на Аденго като почвен хербицид и на Екип", категоричен е Недялко Статев.
 
Научете повече за продуктите и промоционалните предложения на Байер на www.cropscience.bayer.bg и от регионалните представители на компанията.