Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е инструментът, който дава своите добри резултати и се прилага успешно у нас. По мярката са сключени общо 1440 договора, на стойност 1 300 000 000 млн. лв., като размерът на субсидията е близо 760 млн. лв. Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, по време на откриването на международното селскостопанско изложение БАТА Агро в Стара Загора.
 
 
По думите му финансовата помощ от минимум 50% от разходите, за които се кандидатства, е мотивът, който направи мярката привлекателна за така необходимите инвестиции, в това число и за земеделска техника.
 
„От одобрените проекти по мярката 1302 включват инвестиции за селскостопанска техника. Общият размер на одобрените разходи по тези проекти е 1 млрд. 155 млн. лв., а одобрената субсидия е в размер на 675 млн. лв.“, каза Димитров.
 
Той конкретизира, че за периода на прилагане на мярка, са извършени плащания по 669 проекта.
 
„Изплатена е субсидия от близо 195 млн лв., като одобрените разходи са в размер на 325 млн. лв. По 618 проекта за селскостопанска техника е изплатена субсидия в размер на 175 млн. лв., с общ размер на одобрените разходи за техника в размер на 295 млн. лв.“, добави той.
 
Добрев добави, че за период 2012-2017 г. у нас са регистрирани 8623 нови колесни трактора и 1351 нови зърнокомбайна.
 
„Необходимо е постепенно и плавно подновяване на селскостопанската техника за по-модерно, по-сигурно и високопродуктивно земеделие у нас“.