Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

проф. Иван Киряков
проф. Иван Киряков
Ръководител на отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“ в Добруджанския земеделски институт
Петър Петров
Петър Петров
Петър Петров e председател на Национална асоциация на младите фермери в България.
Павел Стоименов
Павел Стоименов
Собственик на “Агро-Бел 2001” ЕООД
Петя Иванова
Петя Иванова
Петя работи за ефективно управление на почвите като ресурс и възстановяване на изобилието в агро-екосистемите
Пламен Абровски
Пламен Абровски
Пламен Абровски е юрист и експерт по европейско законодателство.
Пени Христова
Пени Христова
браншови представител и животновъд
проф. Пламен Моллов
проф. Пламен Моллов
ректор на Университета по хранителни технологии
Паскал Желязков
Паскал Желязков
Проф. Желязков има дългогодишен опит като ръководител на структури с научноизследователска, диагностична и аналитична дейност.
Проф. Мартин Банов
Проф. Мартин Банов
Бивш председател на Селскостопанска академия
проф. Даниела Ганева
проф. Даниела Ганева
селекционер, директор на Института по зеленчукови култури „Марица“
Проф. д-р Виолета Божанова
Проф. д-р Виолета Божанова
учен, Председател на Селскостопанска академия
Петко Симеонов
Петко Симеонов
Петко Симеонов е председател на сдружение „Биологично пчеларство“.