Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

Ива Иванова
Ива Иванова
Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ - РА
Илиас Сарнук
Илиас Сарнук
Илиас Сарнук е председател на Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове в България, член на Национална асоциация на младите фермери в България.
Иво Куманов
Иво Куманов
Иво Куманов завършва  магистърската си  степен по икономика на търговията в УНСС и през 2002 основава НИК Електроникс.
Ивайло Гълъбов
Ивайло Гълъбов
Председател на Съюза на птицевъдите в България
Илия Проданов
Илия Проданов
земеделски производител
Имрен Мехмедова
Имрен Мехмедова
заместник-председател на парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори в 48 Народно събрание
Иван Капитанов
Иван Капитанов
Зам.-министър на земеделието и храните
Иван Кабуров
Иван Кабуров
Земеделски производител от Пазарджишко
Иван Станков
Иван Станков
От 13 март 2013 г. до 29 май 2013 г. проф. Иван Станков е министър на земеделието и храните. 
Ивелин Панчов
Ивелин Панчов
Дълги години Ивелин Панчов активно участва в управлението и развитието на бизнес процесите във фирма Медина-мед.
Инж. Красимир Коев
Инж. Красимир Коев
Той е изпълнителен директор на ИАЛВ