Проф. д-р Виолета Божанова

Проф. д-р Виолета Божанова

учен, Председател на Селскостопанска академия

Родена е през 1960 г. в гр. Айтос. Израснала е в Бургас, където завършва и средното си образование. Възпитаник е на Аграрния университет – гр. Пловдив с диплом за висше образование от 1983 г. Има докторска степен по Селекция на културните растения и е професор в Института по полски култури (ИПК)– гр. Чирпан.

От 1984 г. до 1995 г. е научен сътрудник по растителни биотехнологии в Института по земеделие – Карнобат, а от 1995 г. досега - в ИПК – гр. Чирпан. От 2011 г. е и негов зам. директор. От 2015 до 2017 г. е била главен научен секретар на Селскостопанска академия(ССА). 

Хонорован преподавател в Тракийския Университет – Стара Загора от 2009 г. Присъждани й са дългосрочни изследователски стипендии, финансирани от международни организации и е специализирала в областта на растителните биотехнологии в Института по резистента генетика – Грюнбах – Германия и в Хамбургския университет. Била е ръководител и изпълнител в много планови проекти, финансирани от МЗХ и в конкурсни научни проекти, финансирани от български и международни организации - Фонд Научни Изследвания, Eвропейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони, Европейска програма Erasmus+, DAAD – Fellowship  program, FP VI  U*Night, FP VII - „Researchers Night 2008”. 

Автор е на над 90 научни публикации, на 2 сорта твърда пшеница, 2 технологии и 1 методология. Била е рецензент на Фонд Научни Изследвания за конкурсни международни и научни програми. През 2018 г. е активен участник в процеса по обсъждане участието на ССА в Националната Научна Програма „Здравословни Храни за Силна Биоикономика и Качество на Живот“ на МОН. След стартирането й е координатор на няколко научни екипа. 

Член е на Съюза на учените в България. От 2007 до 2015 г. е член на Експертния съвет (EC) по Растениевъдство към ССА, а от 2019 г. негов председател. От 2006 г. до 2015 г. е член на Комисията по научна етика, като орган на УС на ССА. От 2018 г. е член на Научния съвет по Зърнени и технически култури към ССА. От 2015 до 2017 г. е член на Експертния съвет по иновации към Фондация “Приложни изследвания и комуникации“. 

Била е научен ръководител на трима докторанти, успешно защитили дисертациите си.

Става предцедател на Селскостопанската академия през ноември 2023 г. 

Дамите в селското стопанство: Проф. д-р Виолета Божанова - Agri.bg

Дамите в селското стопанство: Проф. д-р Виолета Божанова

Смятам, че България има изключително висок потенциал в посока производство и заготвяне на семена, казва председателят на Селскостопанската академия

Проф. д-р Виолета Божанова - Agri.bg
Личности

23.04.2024

Проф. д-р Виолета Божанова

учен, Председател на Селскостопанска академия

Проф. д-р Виолета Божанова е новият председател на Селскостопанска академия - Agri.bg
Политика

09.11.2023

Проф. д-р Виолета Божанова е новият председател на Селскостопанска академия

Промяната става след като предишният председател беше обвинен в незаконно изменение в категориите на земеделски земи

Учените от Селскостопанска академия отбелязват "Празника на земеделската наука" - Agri.bg
Събития

25.10.2023

Учените от Селскостопанска академия отбелязват "Празника на земеделската наука"

Институтите от ССА представят постиженията си за годината на изложението „Дарове на природата“

824 кг/дка от български сорт пшеница - Agri.bg
Земеделие

01.08.2021

824 кг/дка от български сорт пшеница

Сортът е разработка на институтите в Садово и в Чирпан

Празник на земеделската наука в ССА - Agri.bg
Събития

26.10.2020

Празник на земеделската наука в ССА

Научни експерти от Селскостопанската академия обсъдиха възможностите, които предоставя ОСП

Събитие 2 - Празник на земеделската наука - Agri.bg
Събития

20.10.2020

Събитие 2 - Празник на земеделската наука

Научни експерти ще обсъдят възможностите, които предоставя ОСП, и предизвикателствата, които предстоят за в бъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.