Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

Живка Гроздева
Живка Гроздева
Живка Гроздева е Председател на Асоциация на овощарите в България.