Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

Ерик Борисов
Ерик Борисов
Животновъд от Плевенското село Ясен
Елисавета Маркова  
Елисавета Маркова  
Елисавета Маркова е управляващ съдружник във фирма „Варекс“, специализирана в доставката и продажбата на земеделска техника, резерви части и тяхната поддръжка.