Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

Бойко Синапов
Бойко Синапов
През 2019 г. „Обединени български животновъди“ стана представител на България в Европейската асоциация по животновъдни науки (EAAP). 
Борис Коев
Борис Коев
Борис Коев е експерт по покривни култури
Божидар Петков
Божидар Петков
Божидар Петков е в земеделския сектор от 2000 г. От 2014 г. е председател до Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я), както и член на Управителния съвет на Световната организация на малината (IRO).
Божана Гандева
Божана Гандева
Божана Гандева е управител на дъщерното дружество на Косад Семанс в България