Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

Тодор Джиков
Тодор Джиков
Тодор Джиков е председател е на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК).
Таня Георгиева (Дъбнишка)  
Таня Георгиева (Дъбнишка)  
Зам.-министър на земеделието от юни 2023 г.