Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

Цветан Цеков
Цветан Цеков
Биопроизводител - отглежда ябълки, круши и вишни
Цветан Филев
Цветан Филев
Цветан Филев е председател на Национална асоциация на тютюнопроизводителите - 2010 (НАТ-2010) в България.
Цвятко Александров
Цвятко Александров
Доц. д-р Цвятко Александров е заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресор дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ
Цветелина Пеева
Цветелина Пеева
Цветелина Пеева е управител на фирма “Апиакта 96”  – Ловеч.