Личностите в селското стопанство

Енциклопедия на популярните имена в селскостопанския бранш.
Вижте “Кой кой е” в агросредите.

Велина Иванова
Велина Иванова
Велина Иванова е управител на фирма „Биоиновации“ в гр.Пловдив
Валентина Васильонова
Валентина Васильонова
Председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието
Веселина Ралчева    
Веселина Ралчева    
Веселина Ралчева е член на  Управителния съвет на Българска Асоциация Биопродукти (БАБ)
Вергиния Кръстева
Вергиния Кръстева
През май 2017 г. Вергиния Кръстева е назначена за заместник-министър на земеделието, храните и горите.
Венцислав Върбанов  
Венцислав Върбанов  
През 2014 г. Венцислав Върбанов  става председател на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).
Васил Грудев
Васил Грудев
Ot 6 август до 7 ноември 2014 г. Васил Грудев е министър на земеделието и храните в служебното правителство на Република България.