Индикативна годишна работна програма за приемите по Селската програма за 2024