Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци тръгва през март. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева при откриването на международната изложба "Агра 2020" в Пловдив. 

Обвързаното подпомагане означава част от директните плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП) за някои чувствителни сектори да се изплаща след доказване на произведено количество продукция или на глава животно. Този механизъм се прилага доброволно от страните членки на ЕС.