В края на август трите асоциации в сектора на месодайното говедовъдство излязоха с общо становище относно промените в Стратегическия план. Едно от техните предложения е за добавяне на интервенции за угояване на говеда (10-24 месеца) и за клане на угоени говеда (10-24 месеца) в кланица.

Институт, създаден от животновъдите им помага да внедряват новостите

Има ли индикации това тяхно искане да бъде прието, попитахме Стоян Чуканов - председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България. “Все още се надяваме”, коментира той по време на Националното животновъдно изложение в Сливен. Ето за какво още разговаряхме с него. 

Защо е необходимо да се добавят интервенции за угояване на телета и за клане?

 

Ние произвеждаме телета, но за да стигнат до трапезата, те трябва да бъдат угоени и да се превърнат в кланични трупове, които имат своите качества. Този процес трябва да се задълбочи и да бъдем по-постоянни и единни в тази посока. Съседите и от север, и от юг го правят и не виждаме защо и ние да не подходим по този начин, защото очевидно дава резултати. 

По този начин ще добавим стойност. Телетата на 250 кг няма да заминават в чужбина, а ще остават в България и ще добавим стойност към българската икономика и респективно към доходите на стопаните. Ние сме пазарно ориентирани. Субсидиите са добре дошли, но ако можеш да се издържаш от плодовете на труда си, това би било много по-резонно и всеки би се почувствал много по-удовлетворен. 

Да остане или да отпадне модулираната ставка за обвързаното подпомагане?

 

Смятам, че отпадането на модулираната ставка за момента може би е прибързано решение. Въпреки че в месодайното направление това щеше да се отрази в положителна посока с макар и минимална разлика в ставките за всички животни. Единственото направление, в което отпадането на модулираната ставка щеше да бъде в положителна посока, е нашето. Но при нас няма толкова много стада с над 150 животни, затова нямаше да има ефекта, който се търси в другите въдства. 

А одобрявате ли предложението да се вдигнат количествата за доказване на реализация?

 

От доста време нашата асоциация призовава всяко плащане да бъде обвързано с доказана продукция. Ние не се притесняваме от това, че процентът на доказване на реализация в месодайното направление ще се вдигне на 0,5. 

Водим селекция и развъдна дейност. При нас, ако нямаш достатъчно отелвания в своето стадо, то ще бъде неефективно и непродуктивно. Няма как да водиш селекция, при положение че нямаш отелвания. Така че това предложение не ни тревожи - напротив, приемаме го като правилен ход, защото по този начин се изсветлява секторът. Ние работим, за да имаме повече отелвания и повече продукция с по-високо качество.

Да има или не подпомагане за месодайни говеда извън развъдни програми?

 

Как бихме могли да увеличим националното производство независимо  дали на мляко, или на месо, ако, елиминирайки една интервенция, ние ще намалим поголовието?! Това според асоциацията е прибързано като ход. Нашето предложение към Министерството на земеделието е за един плавен преход, така че безпородните месодайни животни да бъдат обвързани с това да използват доказани бици в своите стада. По този начин чрез поглъщателно кръстосване постепенно ще се промени породният състав и ще има по-добри резултати. 

Но това е един преходен период, който не може да се направи от днес за утре. Един чистопороден бик струва определени средства и тук трябва да съдействат Изпълнителната агенция по селекция и репродукция и развъдните асоциации, които поддържат стада точно с такава функция. Добре ще е, ако те започнат поетапно да захранват стадата на българските стопани, за да не се налага да купуваме от чужбина и да даваме много пари. 

Ние не можем да вменим на стопаните да направят инвестиции в такива размери. Това ще бъде една своеобразна реорганизация на тези доста на брой животни. По този начин няма да ги елиминираме и няма да откажем стопаните, които са на ръба да го направят, ако не получават и тази, макар и малка помощ. Така те ще могат да подобрят породния състав и да имат по-добра продукция, която да се търси и да има по-добра цена.