Новини за МЗХ

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), наричано преди това Министерство на земеделието и храните (МЗХ), представлява висш орган на държавната власт. Сградата на министерството се намира в София, на бул. „Христо Ботев“ 55. В структурата му влизат специализираните администрации на дирекции Земеделие и регионална политика, Директни плащания, Биологично производство, Животновъдство, Развитие на селските райони и др.
Следваща >>