По данни на последния Оперативен анализ на Министерство на земеделието и храните, общо за периода 1 септември 2015 г. – 12 юни 2016 г., износът на царевица през Пристанище Варна изостава с 46,6% на годишна база, а този на слънчоглед – с 33,7%, като през последната седмица на пристанището не са преминавали товари с двете култури. 
 
 
През Пристанище Бургас засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед. 
 
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 1 юли 2015 г. до 12 юни 2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас. 
 

Оперативен анализ на основните земеделски култури (Бюлетин № 24/2016)