Земеделският сектор в България е приел по различни мерки и схеми над 2,475 млрд. лв. през тази година, съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на среща с журналисти.
 
 
От тази сума 1,521 млрд. лв. са от Европейския гаранционен фонд за земеделието това са всички схеми по директните плащания в това число директно базово плащане, обвързано производство, зелени плащания и други. Само преди ден бяха изплатени 634 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).
 
"Това е първото директно плащане за Кампания 2018 г. - това е т. нар. базово директно плащане на близо 58 хил. земеделски производители", уточни министърът.
 
По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са преведени в левова равностойност 520 млн. лв. Все още голямата част от плащанията са така наречените ИСАК базирани плащания. Те са по втора ос – биологично направление, агроекология, „Натура 2000“ и необлагодетелствани райони.
 

Държавни помощи

 
"Ние ежегодно имаме 300 млн. лв. в бюджета. 5 млн. лв. допълнително ни бяха дадени с последните постановления. Общо с 305 млн. лв. са администрирани всички преходни национални помощи. Водещите са в тютюнопроизводството и в животновъдството, и много помощи по dе minimis – там, където съответните сектори имат своята пазарна нужда и необходимост да бъдат подпомогнати допълнително", отбеляза Румен Порожанов.
 
 
В общата сума влиза и преотстъпеният акциз, който за тази година беше в размер на 38 ст./литър и средствата бяха изплатени преди две седмици - общо 84 млн. лв.
 
Освен това Законът за корпоративното подоходно облагане предполага възможността да се преотстъпи данък печалба срещу инвестиции в земеделския сектор. 45 млн. лв. в предходната финансова година е ефектът от този преотстъпен данък.
 
"Не искам да се хвалим с числа, но искам да акцентирам върху нещо друго: зад тези плащания стои първо огромната работа, която е извършена в самия сектор, защото няма случайно плащане. Всяко плащане е свързано с обработка на земи, с отглеждане на животни, с най-различни изисквания", коментира министърът.
 
Той допълни, че миналата година е започнала работата по две нови помощи в сектора и те вече са одобрени. Едната е за малките мандри. Другата е за GLOBALGAP сертификата, за който има изискване производителите на плодове и зеленчуци да притежават, за да могат да продават в големите вериги. И в двете схеми се предвижда до 50% покриване на разходите.