Общо три обекта за производство на енергия от слънце бяха изградени и поставени под напрежение за крупен земеделски производител от град Кубрат, съобщиха от дружеството за енергийни услуги, което е съдействало. 

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Трите фотоволтаични централи са разположени в град Кубрат и селата Тертер и Мъдрево, и са с пикова мощност от 29,7 kWp всяка. ФЕЦ-овете са снабдени с висок клас инвертори, както и с монокристални модули – по 66 на централа. 

Конструкцията за обектите в двете села е стационарна двуредова, а за обекта в град Кубрат тя е изпълнена на равен покрив с поставяне на баластни тежести. 

И трите обекта разполагат със система за мониторинг и следене на произведената енергия. 

Общата годишна производителност на електроцентралите ще надхвърля 110 MWh. Произведената електроенергия на тези в Кубрат и Мъдрево ще се продава по преференциални цени, а тази в село Тертер ще покрива част от собственото електропотребление на обекта с продажба на излишното количество в мрежата.

Собственикът развива своята основна икономическа дейност в областта на земеделието и животновъдството. Разполага със собствена свинеферма в село Тертер, както и със собствена мандра за млечни продукти. Друга част от дейността на фирмата е отглеждането на зърнени култури от над 11 000 дка.